Imago je ovalnog oblika, dužine 9-12 mm. Usni aparat prilagođen za grickanje. Boje je žute, sa crnim prugama duž pokrioca. Na vratnom štitu ima desetak crnih mrlja od kojih su dve nešto krupnije u obliku slova V.

Jaje je ovalno izduženo, narandžaste boje. Larva je duga do 15 mm. Tek ispilela larva je žute boje, zatim postaje crvenkasta, dok je odrasla larva ružičastocrvena sa dva reda crnih tačaka sa strane. Glava i noge su crne boje.

Životni ciklus

Imago prezimi u zemljištu na dubini 20-25 cm. U proleće, pri temperaturi 14-150C izlazi na površinu i počinje da se hrani. Ženka položi u proseku 400-600 jaja, u grupama od 20-50 na poleđini lista.
Embrionalno razviće traje 10-15 dana. Ispilele larve su jako proždrljive i hrane se praveći rupe na lišću da bi posle drugog presvlačenja počele da se hrane i po obodu lista. Posle intenzivne ishrane u trajanju od 2-3 nedelje larve se povlače u zemljište na dubinu od oko 10 cm gde se pretvaraju u lutku.

Druga generacija imaga javlja se sredinom juna, kada se u zavisnosti od dužine perioda polaganja jaja mogu sresti imaga obe generacije. Imago druge generacije se krajem avgusta zavlači u zemljište gde ostaje sve do proleća. Do oko 600 metara nadmorske visine razvija dve generacije godišnje, a na višim predelima samo jednu. Prva generacija se javlja u drugoj polovina aprila i maju, druga generacija krajem juna, juli i avgust.

Domaćini i oštećenja

Krompirova zlatica je poznata kao velika šteočina krompira, ali napada i plavi patlidžan i paradajz, a može se naći i na nekim korovima familije Solanaceae.
Larve su jako proždrljive i grizu rupe obično na poleđini lista. U zavisnosti od jačine napada mogu u potpunosti da unište nadzemne delove mlade biljke ostavljajući samo najtvrđe delove stabla, grana i lisne nervature. Najveće štete su u drugoj polovini maja, junu i početkom jula meseca.

Ishrana imaga, posebno u proleće, kada odlaže jaja, nije od većeg značaja i tada se ova štetočina ne suzbija.

Suzbijanje

Veoma je važno odrediti pravi termin suzbijanja. Pogrešno je primeniti insekticid kada se pojavljuju odrasli insekti iz zemljišta. To je opravdano samo ako je napad izuzetno jak. Zlatica se suzbija u stadijumu larve koja je i najosetljivija na insekticide.

Pri izboru insekticida treba imati u vidu da krompirova zlatica vrlo brzo razvija rezistentnost na insekticide. Preporučuje se zemljišna ili folijarna primena insekticida na bazi a.m. TIMETOKSAN, TIAKLOPRID, IMIDAKLOPRID, METAFLUMIZON, LUFENURON, ACETAMIPRID, FIPRONIL, HLORPIRIFOS + CIPERMETRIN, ABAMEKTIN, HLORANTRANILIPROL, KLOTIANIDIN, LAMBDA CIHALOTRIN i dr.