Kompanija Galenika – Fitofarmacija je naš najveći domaći proizvođač sredstava za zaštitu bilja. Njeni stručnjaci se već više od pola veka trude da zadovolje potrebe poljoprivrednika, pa posebno vode računa o kvalitetu i bezbednosti proizvoda ove kuće. Još jedan od veoma važnih ciljeva Galenike – Fitofarmacije je regionalna ekspanzija na tržišta zemalja iz okruženja, posebno onih koje su u sastavu EU.

Zato je ova kompanija, u okviru predstavljanja svojih aktivnosti na okolnim i regionalnim tržištima, nedavno učestvovala na najvećem sajmu poljoprivrede u Sloveniji, u Gronjoj Radgoni. Na njemu je predstavila svoja tri dobro poznata proizvoda, koji su u procesu registracije u EU:

  1. Talisman (nikosulfurin) – herbicid koji suzbija jednogodišnje i višegodišnje travne i širokolisne korove;
  2. Mural (dikamba) – herbicid koji suzbija jednogodišnje i višegodišnje širokolisne korove;
  3. Harpun (piriproksifen) – insekticid za suzbijanje štetočina u voćarstvu i povrtarstvu.

Da podsetimo, poljoprivredni sajam Agra ove godine bio je 53. po redu. On je godinama bio jedna od najvažnijih manifestacija za poljoprivrednike iz cele bivše Jugoslavije. Ove godine, kroz njegove kapije prošlo je više od 130.000 ljudi, a svoje proizvode i programe predstavilo je 1.785 izlagača.

IZVOR VESTI: Agromedia

IZVOR FOTOGRAFIJE: Agromedia