Kada srednja dnevna temperatura pređe 15 C počinje masovno izlaženje rutave bube iz zemlje koje traje do početka juna. Za samo 2-3 dana mogu uništiti sve reproduktivne organe na jabuci.

RASPROSTRANJENOST:

Kod nas prisutna u svim krajevima. U pojedinim godinama i na pojedinim područjima može biti važna štetočina. Često migrira na velike udaljenosti. .

IZGLED i GRAĐA:

Telo imaga dugo je 8-13mm, sivo-crno, od spreda u nazad spljošteno.Grudni deo nema pege, a na pokriocima se nalazi 12-15 belih, poprečnih crtičastih pega i tačkica. Naziv rutava buba dobila jer joj je telo obraslo relativno dugim beličastožutim dlačicama. Jaje je beličasto, ovalno. Larva (grčica) je svetlosiva i pokrivena crvenkastim dlačicama. Glava larve je mala, žuta, a noge kratke. Odrasla larva je duga 15mm.

SIMPTOMI OŠTEĆENJA:

Napada cvetove raznih biljnih vrsta. U šezdesetim godinama prošlog veka nanosila je velike štete u jabučnjacima i drugim voćnjacima u Slavoniji. U otvorenim cvetovima odrastao insekt oštećuje prašnike, tučak i krunične listiće, zbog čega cvet ostaje neoplođen. U pojedinim godinama nanosi velike štete.

BIOLOGIJA:

Prezimljava imago u lutkinoj komorici na dubini 3-10 cm. U rano proleće (u prvoj polovini aprila) imago izleće. Kada srednja dnevna temperatura pređe 15 0C počinje masovno izlaženje koje traje do početka juna. Za samo 2-3 dana mogu uništiti sve reproduktivne organe na jabuci. Ovo se često dešava na Fruškoj gori. Do kopulacije dolazi desetak dana po izlaženju, a ovipozicija takođe posle desetak dana. Ženka polaže jaja u zemlju (5-10cm) i to pojedinačno ili u grupama. Jedna ženka položi preko 30 jaja. Za oko 10-20 dana završi se embrionalno razviće. Grčica koja izlazi iz jaja živi u zemlji 2-3 meseca i ne nanosi veće štete jer se hrani materijama u raspadanju i sitnijim korenjem korova. U drugoj polovini jula odrasla grčica pravi zemljani kokon u kome se preobrazi u lutku. Imago se razvija krajem avgusta, ali ostaje u zemlji do sledećeg proleća. Ima samo jednu generaciju godišnje.

SUZBIJANJE:

Suzbijanje nije najbolje rešeno jer imago nanosi štete kada je cvet otvoren, a tada je nemoguća hemijska zaštita zbog pčela. Na osnovu iskustva mogu se (manji voćnjaci) po stablima stavljati bele ili plave plastične čaše, do pola napunjene rastvorom šećera i vode u koje imaga upadaju i dave se. Plitko kultiviranje između redova voća u periodu polaganja jaja može smanjiti brojnost grčica u zemlji. Nema registrovanih insekticida za suzbijanje rutave bube.
NAPOMENA: Iz prakse ima rezultata ako se primeni mehaničko sakupljanje odraslih insekatai na njihovo uništavanje jer i na taj način se smanjuje brojnost pa će biti i oštećenja manja.